Кошик
8 відгуків
+380 73 256-29-23
Lantmannen Cerealia - виробник сухих сніданків та зернових снеків в Україні.
Кошик

Офіційні правила Акції

Офіційні правила Акції

Офіційні правила Рекламної Акції “Отримуй подарунки ”

1. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

1.1. Організатором Акції (надалі – Акція) є ПрАТ «ЛАНТМАННЕН АКСА», (надалі – «Організатор») код ЄДРПОУ - 00378537.

1.2. Ці Правила про проведення Акції (надалі – Правила) визначає порядок і умови проведення даної Акції з метою просування продукції Організатора Акції.

2. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ:

2.1. Період проведення Акції з 25 червня 2020 року по 25 серпня 2020 року.

2.2. Акція проводиться на території України у глобальній мережі Інтернет на веб-сайті  https://lantmannen-cerealia.prom.ua/. Виключення становить територія Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у відповідності до умов Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу Президента України від 14 квітня 2014 року «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України").

2.3. Учасниками Акції можуть стати виключно дієздатні громадяни України, які на момент участі в Акції досягли повноліття (18 років), проживають на Території проведення Акції, які є матір’ю/батьком або законним представником дитини та які виконали умови участі у Акції, що зазначені у Правилах.

2.3.1. Для участі в Акції, Учасник має здійснити покупку на сайті https://lantmannen-cerealia.prom.ua/ від 350 грн.

2.4.Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути визнані наступні особи, не залежно від виконання ними умов даних Правил:

2.4.1. працівники Організатора та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки, дідусі/бабусі);

2.4.2. власники, працівники чи представники організацій, які виробляють або реалізують продукцію ТМ «Start!», ТМ «АХА», ТМ «Фінн Крісп» та їх близькі родичі та члени сім’ї (чоловік/дружина, дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба);

2.4.3. неповнолітні, обмежено дієздатні та недієздатні особи;

2.4.4. іноземці та особи без громадянства, а також особи, що не проживають на Території проведення Акції на постійній основі.

2.5. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:

2.5.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

2.5.2. вказувати повні, коректні та достовірні персональні відомості;

2.5.3. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;

2.5.4. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника у Акції;

2.6.Своєю участю у Акції всі Учасники Акції свідчать і підтверджують, що ознайомлені і повністю погоджуються з умовами Правил та зобов’язуються їх виконувати.

2.7. З моменту прийняття умов даних Правил шляхом вчинення дій, що свідчать про участь у Акції, згода з умовами даних Правил та згода на обробку, зберігання персональних даних (тобто даних, які дозволяють ідентифікувати фізичну особу) вважається наданою відповідним Учасником Акції.

2.8. Учасник Акції, що не погоджується з умовами даних Правил, та/або відкликав свою згоду на обробку персональних даних, та/або не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь у Акції, в тому числі, на отримання Заохочення.

2.9. Надання Учасником Акції недостовірних/некоректних даних, наданих для участі у Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, звільняє Організатора від обов’язку вручити йому відповідне Заохочення Акції і такий Учасник Акції втрачає право на отримання Заохочення.

2.10. Організатор залишає за собою право в будь-який момент вводити додаткові обмеження, що перешкоджають шахрайству в Акції. У разі виявлення будь-якої спроби несумлінної поведінки Учасника Акції він може бути усунений від участі в Акції. Організатор самостійно здійснює оцінку сумлінності участі в Акції на підставі наявних у нього можливостей.

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ:

3.1. Для участі у Акції, Учаснику необхідно протягом періоду з 25 червня 2020 року по 25 липня 2020 року вчинити наступні дії:

3.1.1. Зробити замовлення будь-якої продукції в необмеженій кількості на сайті https://lantmannen-cerealia.prom.ua/. При замовленні від 350 грн до 499 грн, покупець отримає гарантований подарунок 1 упаковку Пластівців Гармонія Тропік 200г, При замовленні від 500 грн покупець гарантовано отримує у подарунок 1 еко-сумку з логотипом ТМ «АХА».

3.1.2. Замовлення повинне бути оплачене по передплаті за допомогою сервісу WayforPay протягом всього Періоду проведення Акції.

3.2. Право на участь у визначенні Переможців Акції здобувають усі Учасники Акції, що належним чином виконали умови даних Правил та заповнили всі дані для коректної відправки замовлення.

3.3. Один Учасник Акції має право брати участь в Акції необмежену кількість разів, при цьому, щоразу виконуючи умови цих Правил, враховуючи наступні обмеження, що встановлені для забезпечення об’єктивного розподілу фонду заохочень Акції.

3.4. У випадку виявлення факту підробки Учасником Акції або отримання вигоди з підробки процесу реєстрації на Сайті, порушення Учасником Акції даних Правил, деструктивних дій або дій вчинених з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов'язана із даною Акцією, такий Учасник Акції визнається Порушником. За рішенням Організатора Акції, Порушник втрачає право на подальшу участь у Акції та/або на участь у визначенні Переможців Акції та/або на отримання Заохочення Акції.

4. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ:

4.1. Переможець гарантовано отримаю подарунок у випадку здійснення всіх умов акції.

5. ФОНД ЗАОХОЧЕННЯ АКЦІЇ:

5.1. Одне Заохочення Акції складається: при замовленні від 350 грн до 499 грн, покупець отримає гарантований подарунок 1 упаковку Пластівців Гармонія Тропік 200г, При замовленні від 500 грн покупець гарантовано отримує у подарунок 1 еко-сумку з логотипом ТМ «АХА».

5.2.Фонд Заохочень Акції становить 1 (одне) Заохочення.

5.3. Переможець має право на отримання 1 (одного) Заохочення, зазначеного у п.5.1. цих Правил.

5.4.Фонд Заохочення Акції складається за рахунок Організатора Акції і використовується виключно для вручення Заохочень Переможцям Акції, що здобули на них право.

5.5.Зовнішній вигляд Заохочень Акції їх розмір, вид, склад тощо, вказані у рекламних матеріалах про Акцію та/або на Сайті/Спільноті, може відрізнятись від зовнішнього вигляду реальних Заохочень Акції. Зовнішній вигляд/вид/тип/об’єм та інші характеристики Заохочень Акції визначаються на розсуд Організатора та можуть не виправдати очікувань Учасників Акції.

5.6.Заміна Заохочень грошовим або будь-яким іншим еквівалентом не допускається. Заохочення обміну та поверненню не підлягають. Грошовий еквівалент Заохочень Акції не нараховується та не виплачується.

5.7. Організатор Акції не несе жодної відповідальності:

5.7.1. по відношенню до подальшого використання Заохочень Акції Учасниками Акції після їх одержання;

5.7.2. за неможливість Учасниками Акції скористатись наданими Заохоченнями Акції з будь-яких причин;

5.7.3. за можливі наслідки використання Учасниками Акції таких Заохочень Акції.

5.8. Заохочення Акції можуть бути отримані Учасниками Акції, що здобули право на отримання таких Заохочень Акції тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Правилами.

5.9.Організатор залишає за собою право змінити Фонд Заохочень, в тому числі, змінювати кількість, вартість, комплектацію, умови реалізації тощо Заохочень Акції за умови попереднього повідомлення про це учасників Акції шляхом оновлення тексту цих Правил в Спільноті.

5.10. Кількість Заохочень Акції обмежена і складає зазначену в п.5.2. Правил кількість.

5.11. Відповідальність за якість товарів/послуг, що надаються в результаті використання Заохочень Акції, несе їх виробник.

5.12. Заохочення, яке підлягало врученню Учаснику, що здобув право на отримання Заохочення, але не виконав усіх умов цих Правил, або будь-яким іншим чином (відсутність можливості скористатися Заохоченням, відсутність необхідних документів та ін. умови і факти, що унеможливлюють реалізацію Учасником свого права на Заохочення) втратив право на отримання Заохочення, використовується Організатором Акції на власний розсуд.

5.13. Вручення Заохочень здійснюється Організатором Акції.

 

Інші статті